Styrelsen

Tjuståsa byalag

Styrelsen består av:

Ordförande:    Mats Pettersson


Sekreterare:   Ina Bäckman


Kassör :          Lena Eriksson


Ledamöter:

                      Therese Olsson

                       Åsa Åström


Suppleant:     Alexander Kettelhoit


Juniorrepresentant: Liv Åström


Seniorrepresentant: Jan-Åke Erlandsson


Revisor:                   Rosie Raismaa

Revisorsuppleant:   Monica Andersson


Bokningsansvarig:  Rosie Raismaa


Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan: Lena CarlanderValberledning:

                             Åsa Ohlsson

                             Monica Olsson


Stugvärd:            Åsa Åström 

Kontaktpersoner: 

Ordförande: Mats Pettersson 070-3647051

Kassör: Lena Eriksson  070-6564226