Styrelsen

Tjuståsa byalag

Styrelsen består av:

Ordförande: Olle Fält


Sekreterare: Ina Bäckman


Kassör : Lena Eriksson


Ledamöter:

Kent Nilsson

Åsa Åström


Suppleant: Elisabeth Fält


Juniorrepresentant: Klas Nilsson


Seniorrepresentant: Jan-Åke Erlandsson


Revisor: Rosie Raismaa

Revisorsuppleant: Monica Andersson


Bokningsansvarig: Rosie Raismaa


Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan: Lena Carlander


Aktivitetegrupp: Styrelsen väljer en aktivitetsgrupp


Valberledning:

Kajsa Carlander

Marie Blomqvist


Stugvärdar. Jörgen och Lena Carlander


Kontaktpersoner: 

Ordförande: Olle Fält  070-558 26 50

Kassör: Lena Eriksson Tel 0491-61148